pátek 2. prosince 2016

O temné hmotě za homeopatií a dalších nesmyslech

K sepsání tohoto článku mě přimělo několik událostí, které se v uplynulých dnech staly v rychlém sledu. Především jsem zaznamenal vysokou čtenost svého předchozího postu Proč evoluce a křesťanství přece jen nejdou dohromady?, což mě stejnou měrou potěšilo, jako překvapilo, protože mělo původně jít jen o trošku provokativní dovětek ke starší popularizační stati o přirozeném vývoji.

Ve středu jsem pak v Olomouci navštívil přednášku doktora Otakara Horáka o popularitě nesmyslů a způsobu jejich šíření. Ta samotná by si určitě zasloužila samostatný rozbor, takže mě trochu mrzí, že ji spíše opominu. Zmíním totiž jen jeden z dotazů, které následovaly po skončení a který mě, mírně řečeno, šokoval.

Postaršímu pánovi zjevně nebylo úplně po chuti, že doktor Horák mezi nesmysly zařadil i homeopatii, pseudovědeckou disciplínu založenou na nepochopení středoškolské fyziky. Obvinil moderní vědu z arogance, jen aby vzápětí šíleným obratem nepřímo navrhl, že za fungování homeopatických preparátů může temná hmota či temná energie.

Léčivá moc krystalů v kostce. (zdroj)

Během pouhých desítek sekund mě tak dokázal naprosto iritovat. Moc dobře vím, že pavědci a šarlatáni, jako jsou třeba astrologové (nebo Deepak Chopra) používají pro obhajobu svých názorů slovní spojení kvantová fyzika jako všemocné zaklínadlo. S tím, že by někdo podobným způsobem zneužil temnou hmotu a energii, se ale setkávám poprvé.

Celá teze je samozřejmě naprosto absurdní – už jen proto, že i kdyby homeopatie skutečně fungovala na bázi temné hmoty, temné energie či čehokoli jiného, naše domýšlivá věda by si toho už dávno povšimla při testování její účinnosti. Svět okolo nás se pranic nestará o aktuální úroveň lidského poznání a hned by nám naservíroval výsledky, které by nás o fungování alternativní léčby přesvědčily.

To se ale samozřejmě nikdy nestalo. Prohlásit v této situaci homeopatii za pseudovědecký nesmysl je nejen legitimní, ale naprosto nevyhnutelný krok.

Snad nepotřebuje komentář. (zdroj)

Doktor Tvrdý sice naštěstí celou absurdní diskuzi rychle utnul, přesto mi však pod patrem zůstala nehezká pachuť. Abych si zlepšil náladu a přesvědčil sám sebe, že ne všichni lidé okolo humanitních věd přemýšlejí podobným způsobem, trochu jsem si doma zagooglil. Naneštěstí jsem se výjimečně držel v zatuchlém českém rybníčku a byl jsem za to jaksepatří potrestán.

To už se dostáváme ke včerejšku a poslednímu podnětu pro sepsání tohoto článku, kterým je bakalářská práce Scientismus a otázka boží existence, úspěšně obhájená na Ústavu religionistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (nemůžu než doufat, že jsem trefil správně velká a malá písmena). Když jsem ji otevřel a zběžně prošel, nemohl jsem se ubránit zděšení. V následujících odstavcích se vám pokusím vysvětlit proč.

Ale předtím ještě jednou k homeopatii. Internet skrývá spousty skvělých memes. (zdroj)

Přiznám se, že nemám zcela přehled ve stylistických a gramatických standardech pro bakalářské práce. Stěží ale asi budou nižší, než ty pro běžné seminárky či semestrálky, vůbec nemluvě o školních textech, které jsem sepisoval na gymnáziu.

Proto mě dost vyděsilo, když posudek oponenta hodnotil jazykovou správnost lakonickým velmi dobře, jen aby v sekci připomínek a námětů doplnil, že překlepy někdy posouvají význam tvrzení a působí rušivě.

Kulantněji to už napsat asi nešlo. Autorka se sekla už hned v obsahu, a to dokonce dvakrát. Poprvé mohlo jít o pouhý překlep, podruhé z mě neznámého důvodu přeložila název britského dokumentu Root of All Evil? do množného čísla jako Kořeny všeho zla?

Tím ale gramaticko-stylistický cirkus teprve začíná – a brzy nastupují i chyby obsahového charakteru. Pro přehlednost jsem všechny shrnul do galerie.Možná jste si všimli, že ve výstřižcích příliš nekomentuji autorčiny teze. Vysvětlení je prosté: nemám na to odvahu. Práce se totiž snaží mimo jiné třeba dokázat, že společenské jevy nelze zkoumat za pomoci metodiky přírodních věd a jako sféru věd společenských uvádí například vztahy mezi lidmi, lidskou činnost a její výsledky.

Vztahy mezi lidmi mají samozřejmě biologickou, chemickou, potažmo fyzikální podstatu úplně stejně, jako lidská činnost i její výsledky. Jaké to překvapení!

Otázka za milion: kam s religionisty? (zdroj)

Zkuste říct neurobiologům, že nemají lézt svým společenskovědním kolegům do zelí, protože stejně ničeho nedosáhnou. Zkuste odradit chemiky od zkoumání sloučenin zvaných hormony, protože tyto nám nikdy nemohou nic říci o lidských činnostech a vztazích. Zkuste fyzikovi poradit, aby nepřikládal žádnou důležitost elektrickým impulsům v mozku. Hodně štěstí!

Na závěr si dovolím ještě citovat z posudku oponenta, na který jsem už výše odkazoval:

V mnoha ohledech je ale práce poněkud pojmově neukotvená a zejména poněkud povrchní a zkratkovitá. Příkladem může být např. poněkud problematické zařazování teologie mezi vědy či zvažování, zda je scientismus vědeckou disciplínou.

Nazvat řazení teologie mezi vědy jako „poněkud problematické“ mi přijde asi jako tvrdit, že má jihoamerický šaman místního kmene „téměř“ kvalifikaci kardiochirurga. Ale to jen tak na okraj…

Revidováno 24. 1. 2017.

2 komentáře:

 1. Anonymní12/05/2016

  Zajímavý článek, ačkoliv s pár věcmi úplně nesouhlasím. Například homeopatii nepovažuji za "vědu", která se zabývá "temnou hmotou" nebo "temnou energií". Homeopatie se spíš snaží najít předobraz člověka v jiných látkách nebo živočiších (jednoduše podle toho, který prvek nebo živočich má nejpodobnější vlastnosti). Neříkám, že s homeopatií souhlasím, zároveň ji ale úplně nezavrhuji, protože jsem ji jednu dobu aplikovala sama na sobě a musím připustit, že můj zdravotní stav se zlepšil. Ale opět tu vyvstává otázka, jestli zlepšení nebylo způsobeno spíš nadějí, že mi bude lépe. To je podle mě základ, díky kterému homeopatie může občas zafungovat. Homeopatii považuji za "falešnou léčbu", která sama o sobě nepomůže, ale donutí člověka, aby si svou psychikou pomohl sám. Nevím, jestli se mi podařilo vyjádřit svůj názor úplně srozumitelně, písemné vyjadřování mi dělá potíže, za což se omlouvám.

  Ještě ke kritickému rozboru bakalářské práce; Je skvělé, že si někdo v dnešní době angličtiny a jazykového "mišmaše" všímá gramatické správnosti. Jsem Ti za to velice vděčná, nicméně bych ráda podotkla, že občas použiješ tvar tohle, tenhle, tímhle apod. Tento tvar patří také do obecné češtiny, i když si to málo lidí uvědomuje. Ale chápu, že nikdo není dokonalý a takováto chyba se občas stane každému. Ostatně i komentář, který jsem právě napsala je plný stylistických chyb :D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Účinnost" homeopatie na psychosomatická onemocnění rozhodně nepopírám -- spousta lidí se chodí k léčiteli spíš vykecat ze svých každodenních problémů, což znám i z praxe. Pokud by však měla tato metoda nějaký vliv sama o sobě, musel by se při rigorózních testech zákonitě projevit.

   K využívání nespisovných výrazů: v žádném případě nejsem dokonalým uživatelem jazyka. Tebou zmíněné tvary jsem však použil záměrně pro odlehčení galerie, abych nezněl příliš mentorsky. Ze stejného důvodu využívám v této části i anglických nespisovných frází typu Just sayin'. Ve zbytku článku se -- pokud vím -- nenacházejí (ale neváhej mě opravit). :)

   Vymazat